تقویم رومیزی

تقويم ١٣٩٧ رومیزی ماهانه (به صورت يك ماه در يک برگ) صفحات گلاسه ٢٥٠گرم با چاپ چهاررنگ در دو قطع بزرگ ۲۱×۱۳ (cm) و كوچک 12×12 (cm)همراه پايه سخت و فضای تبليغات طلاكوب و پلاك و ليزر