سررسید روزانه وزیری

سررسید وزيری ٩٧، در قطع ۲۴ × ۱۷(cm)  كاغذ ٧٠گرم سفيد و كرم رنگ، چاپ دو رنگ داخلی، محتوای تقويم روزشمار همراه اطلاعات ضروری انتهايی و دفترتلفن، همراه با جلدسازی متنوع با يراق‌آلات تزئينی