کیفیت کالا

از آنجا که گروه ققنوس با هدف ارتقای کیفی تولیدات داخلی شکل گرفته؛ ارائه خدمات باکیفیت و نظارت مستقر بر کیفیت محصولات از ارکان اساسی این مجموعه بوده و بخش کنترل کیفیت مجموعه نظارت مستمر به تولیدات خود دارد. ضمن آنکه در مجموعه ققنوس پرسنل به گونه‌ای تحت آموزش قرار گرفته‌اند که خود اولین کنترل‌کننده کیفیت کار هستند. نهادینه شدن این نگرش در ارکان گروه سررسید ققنوس مشتریان را از کیفیت نهایی سفارشات مطمئن می‌نماید.