سالنامه روزشمار

در این مدل، هر روز از هفته در یک صفحه نمایش داده می‌شود. این نوع سالنامه فضای یادداشت بسیار زیادی دارد و برای یادداشت مسائل روزانه بسیار کاربرد دارد. سالنامه روزشمار به لحاظ تعداد کاغذ حجیم بوده و ممکن است حمل آن توسط کاربر دشوار باشد. به این نوع سالنامه، روزشمار ” پنجشنبه و جمعه جدا ” نیز گفته می‌شود.

سالنامه روزشمار ”پنجشنبه و جمعه با هم“

از آنجا که برای بسیاری از کاربران، روزهای پنجشنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی‌شود، لذا یادداشت چندانی نیز در این دو روز صورت نمی‌گیرد؛ به همین دلیل بسیاری، سالنامه روزشمار خود را بصورت ” پنجشنبه و جمعه با هم ” تولید می‌کنند. با این روش، خروجی به لحاظ حجم کاغذ سبک‌تر بوده و به دلیل مصرف کاغذ کم‌تر کمی ارزان‌تر خواهد بود.

سالنامه دو روز شمار

در این نوع از طراحی، هر صفحه حاوی دو روز از هفته است. لذا هر هفته در سه صفحه گنجانده می شود. توجه داشته باشید که چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در یک صفحه قرار می‌گیرد. حجم این نوع از سالنامه نسبت به سالنامه روز شمار کمتر است.

سالنامه هفته شمار

در این نوع سالنامه، هر هفته در یک صفحه چاپ می شود. حجم سالنامه و جای یادداشت آن نیز در عین حال کم است.

سالنامه هفته در دو صفحه

در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش ۳ و ۴روزه تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می‌گیرد.

سالنامه ماه شمار

در این نوع از سالنامه، هر ماه در یک صفحه چاپ می‌شود. مزیت این نوع سالنامه این است که می‌توان با یک نگاه کل ماه را مرور نمود.

سالنامه یک ماه در دو صفحه

در این نوع از طراحی، هر ماه به دو بخش تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می‌گیرد.