نکات انتخاب روبان سالنامه | روبان سررسید

  • چاپ لوگو روی روبان
    لوگوی سفارش‌دهنده را می‌توان روی روبان چاپ نمود. اغلب از چاپ تک رنگ برای این منظور استفاده می‌شود، اما لوگوی مورد نظر را می‌توان با تعداد رنگ های بیشتر نیز چاپ نمود.
  • کیفیت روبان
    روبان باید از طریق چسب محکم به پشت قسمت صحافی شده سالنامه چسبانده شود تا در صورت کشش کنده نشود. همچنین طرف آزاد روبان باید در معرض حرارت قرار بگیرد تا ریش ریش نشود.
  • موارد خاص در روبان
    برخی از تولیدکنندگان، از دو روبان در تولید سالنامه استفاده می‌کنند و کاربر می تواند دو صفحه را بطور همزمان نشانه‌گذاری نماید. همچنین برخی از تولیدکنندگان روبان را بصورت دو لا استفاده کرده و یک پلاک فلزی را به آن می آویزند که می توان لوگوی شرکت را روی آن پلاک حک نمود.