متراکم بودن رنگ

در چاپ بی‌کیفیت، قسمت داخلی خطوط ضخیم و داخل اعداد تراکم رنگی کمی داشته و دارای نقاط سفید فراوان است. متراکم نبودن رنگ در چاپ موجب کم‌رنگ شدن نواحی چاپ شده می‌شود و ظاهری نامطلوب به سالنامه می‌دهد.

زنده بودن رنگ

چنانچه از مرکب نامرغوب برای چاپ استفاده شود یا دقت مناسب در هنگام چاپ صورت نگیرد، رنگ‌ها کیفیت خود را از دست خواهند داد. مثلا رنگ نارنجی به قهوه‌ای متمایل شده یا رنگ زرد به خردلی متمایل می‌شود.

یک‌دست بودن رنگ

در یک چاپ بی‌کیفیت یک رنگ مشخص در صفحات گوناگون سالنامه به صورت متفاوت چاپ می‌گردد. این امر در هنگام چاپ لوگوی شما در صفحات اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. رنگ لوگوی شما جزئی از هویت بصری برند شما است و تغییر رنگ آن به لحاظ حرفه‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ثابت بودن محل چاپ

در صورتی که دقت لازم در هنگام چاپ صورت نگیرد، مکان چاپ کلیه المان‌های صفحه در طول چاپ جابجا خواهد شد.

روی هم خوردن چاپ

چنانچه قرار است طرح یا لوگوی شرکت شما با بیش از یک رنگ در صفحات چاپ شود، این مورد را نیز بررسی نمایید. دقت کم چاپ در روی هم خوری، موجب می‌شود لبه قسمت‌های تفکیک شده روی هم چاپ شده یا بین آنها فاصله بیافتد.