انواع اوراق ضمیمه سررسید | اوراق ضمیمه سالنامه

  • معرفی سال : صفحه اول سالنامه معمولا به معرفی سال اختصاص دارد. اطلاعاتی از قبیل سال شمسی، قمری و میلادی، لحظه تحویل سال و... در این صفحه قرار می گیرد.
  • مشخصات دارنده سالنامه : شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات تماس و اطلاعات ضروری
  • تعطیلات رسمی سال در یک نگاه : شامل فهرستی از تعطیلات رسمی
  • سال در یک نگاه : معمولا در یک صفحه، روزهای سال به تفکیک ماه نمایش داده می‌شود.
  • کاغذ یادداشت : معمولا در سالنامه‌هایی با حجم تقویم کم پس از قسمت تقویم، صفحاتی برای یادداشت قرار می‌گیرد. این امر نه تنها حجم سررسید را به میزان متعادل می‌رساند، بلکه ضعف نبود فضای یادداشت را تا حدی جبران می‌کند.
  • دفترچه تلفن : برخی از تولیدکنندگان سررسید در پایان سالنامه تولید شده چند صفحه دفترچه تلفن قرار می‌دهند. وجود این دفترچه تلفن مختصر می تواند برای کاربر سالنامه بسیار مورد استفاده باشد.
  • اطلاعات مهندسی : برخی از تولیدکنندگان بنا بر نظر خود یا درخواست مشتریان، بخشی را تحت عنوان اطلاعات مهندسی به انتهای سالنامه اضافه می کنند. این بخش شامل جداول استاندارد و اعداد از پیش محاسبه شده است که برای برخی از مشتریان قابل استفاده است.
  • سایر اطلاعات : شامل شماره‌های تلفن ضروری، پیش‌شماره‌ها، اطلاعات جغرافیایی و... که در انتهای سالنامه‌های عمومی تولیدی قرار می‌گیرد.