چاپ سالنامه اختصاصی | سررسید اختصاصی

  • ابعاد اختصاصی : چنانچه سالنامه مورد نظر شما دارای قطعی خاص به غیر از موارد معمول است.
  • جلد اختصاصی : چنانچه برای جلد پارچه یا متریالی خاص در نظر دارید.
  • طراحی صفحات اختصاصی : چنانچه تمایل دارید فرمت صفحات جداگانه برای شما طراحی شود.
  • رنگ چاپ اختصاصی : چنانچه تمایل داشته باشید رنگ چاپ المان‌های تاریخ و نوشته‌های داخل سالنامه را تغییر دهید.
  • کاغذ اختصاصی : چنانچه تمایل دارید گرماژ کاغذ داخلی را تغییر داده و از کاغذی خاص برای خود استفاده نمایید.
  • سایر موارد : از جمله برش کاغذ یا قالب خاص، پرفراژ کردن کاغذ، اضافه کردن جای خودکار به جلد، برش و دوخت جلد به شکل خاص و...