تعداد لت گلاسه

تعداد لت گلاسه مورد استفاده به نیاز سفارش‌دهنده و حجم مطالب موردنظر وی بستگی دارد.

کیفیت لت گلاسه سالنامه

کیفیت لت گلاسه سالنامه به عوامل زیر بستگی دارد:

  • کیفیت چاپ: کیفیت این اوراق مانند هر محصول چاپی دیگر متاثر از کیفیت چاپ آن است.
  • کیفیت صحافی: چنانچه صحافی یا لت چسبانی به درستی صورت نگیرد، احتمال جدا شدن لت‌ها در هنگام استفاده وجود دارد.