برای بسیاری از افراد برنامه‌ریزی امور روزانه خود شامل کارها، لیست برنامه‌ها، خرید و امثال آن و یادداشت کردنشان داخل یک سررسید از مهم‌ترین ارکان می‌باشد. سررسید در واقع یک تقویم صحافی شده به شکل یک دفتر است که در هر برگ آن تقویم روزانه درج شده و فضایی برای یادداشت در نظر گرفته شده است. سررسید یکی از ماندگارترین هدایای تبلیغاتی است؛ زیرا کاربر هر روز برای یادداشت مطالب خود آن را باز می‌کند و در برگ‌های آن نوشته‌هایش را ثبت می‌کند یا با توجه به تقویم برنامه‌ریزی می‌کند و این روند برای یک سال ادامه می‌یابد، بنابراین نام تبلیغاتی شما طی یک سال همواره جلوی چشم مشتری است و او به مشخصات و راه های ارتباطی با شما به آسانی دسترسی خواهد داشت. سالنامه اختصاصی سررسیدی است که کاملا با ویژگی‌ها، مشخصات و طراحی موردنظر سفارش‌دهنده طراحی و تولید می‌شود. مواردی همچون چاپ لوگو در صفحات سررسید،حک لوگو روی جلد سررسید، چاپ روی آستر بدرقه، روبان با رنگ و لوگوی مشتری، فرمت تاریخ سالنامه، اوراق ضمیمه و … به عنوان خدمات سفارشی‌سازی سررسید به شمار می‌روند.

سالنامه اختصاصی | سررسید اختصاصی

  • ابعاد اختصاصی: چنانچه سالنامه مورد نظر شما دارای قطعی خاص به غیر از موارد معمول است.
  • جلد اختصاصی: چنانچه برای جلد پارچه یا متریالی خاص در نظر دارید.
  • طراحی صفحات اختصاصی: چنانچه تمایل دارید فرمت صفحات جداگانه برای شما طراحی شود.
  • رنگ چاپ اختصاصی: چنانچه تمایل داشته باشید رنگ چاپ المان‌های تاریخ و نوشته‌های داخل سالنامه را تغییر دهید.
  • کاغذ اختصاصی: چنانچه تمایل دارید گرماژ کاغذ داخلی را تغییر داده و از کاغذی خاص برای خود استفاده نمایید.
  • سایر موارد: از جمله برش کاغذ یا قالب خاص، پرفراژ کردن کاغذ، اضافه کردن جای خودکار به جلد، برش و دوخت جلد به شکل خاص و…